نویسنده = رزا رهاوی عزابادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-246

رزا رهاوی عزابادی؛ زهرا استیری؛ مهدیه رضایی


2. اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-174

مهدیه اسلامی نصرت آبادی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رزا رهاوی عزآبادی