نویسنده = سهیلا نوروزیان قهفرخی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع ساختاری‌ اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در صنعت‌ فوتبال ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-204

جواد مرادی چالشتری؛ محمدرضا مرادی مرادی؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمود جمالی گله