نویسنده = احمد فرخی
تعداد مقالات: 3
1. اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-68

سمیه نامدار طجری؛ احمد فرخی؛ رضا رستمی؛ محمدرضا کردی؛ یوسف مقدس تبریزی


2. تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-140

مریم لطفی؛ احمد فرخی؛ سقراط فقیه زاده


3. تعیین نیاز به توجّه در ضربه ی اسمش بدمینتون

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-58

رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ احمد فرخی؛ احمدرضا موحدی