نویسنده = فرزام فرزان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-44

زهرا صادقیان؛ سیدعماد حسینی؛ فرزام فرزان


2. مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 149-158

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی


3. بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-96

علی وفایی مقدم؛ فرزام فرزان؛ مصطفی افشاری


4. بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-159

احیا عابدی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فرزام فرزان