نویسنده = پروانه شفیع نیا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-156

صدیقه حیدری نژاد؛ هدی اخلاقی؛ پروانه شفیع نیا؛ نرگس شریفی بحرینی


2. مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-142

سودابه غفارزاده آهنگر؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ احمد قطبی ورزنه