نویسنده = عبدالرحمان مهدی پور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-172

قباد محرابیان؛ پروانه شفیع نیا؛ صدیقه حیدری نژاد؛ عبدالرحمان مهدی پور