نویسنده = حمیدرضا طاهری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-64

عاطفه آذرپیکان؛ حمیدرضا طاهری


2. مهارت‌‌های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-78

حمیدرضا طاهری؛ مهدی نبوی نیک؛ امیر مقدم؛ گاوین برسلین؛ مریم قربان صباق