نویسنده = سید قاسم قربانزاده زعفرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 211-218

حمیدرضا قزلسفلو؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ علی چورلی


2. بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-1116

مهربان پارسامهر؛ امیر مختار اسکندری فرد؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی