نویسنده = سید احمد سجادی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

سید احمد سجادی؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ حسین کردلو


2. عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-126

علی محمدی؛ سمیه نامدار طجری؛ سید احمد سجادی


3. نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-140

سیدمحمد حسین رضوی؛ رضا رجب زاده؛ علی اکبر میرزاپور؛ سید احمد سجادی