نویسنده = شهزاد طهماسبی بروجنی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ کبری محمدی


2. تأثیر سن و کانون توجه تکلیف فراقامتی بر تعادل

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 385-395

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی


3. تأثیر اطلاعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان بندی پیش بین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 141-155

الهام حاتمی شاه میر؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی