نویسنده = پروین محمدی فارسانی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-24

پروین محمدی فارسانی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ پروین رمضانی