نویسنده = محمد هادی سیفی سالدهی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-68

محمد هادی سیفی سالدهی؛ مهدی سیفی سالدهی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی