نویسنده = زهرا عمو زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-163

معصومه کلاته سیفری؛ زهرا عمو زاده