نویسنده = فرهاد قدیری
تعداد مقالات: 1
1. اثر سبک های شناختی بر یادگیری حرکتی ضمنی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-78

یدالله بیننده؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام