نویسنده = احیا عابدی
تعداد مقالات: 2
1. اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 281-294

سید عباس افسانه پورک؛ معصومه کلاته سیفری؛ رضا ابراهیمی؛ احیا عابدی


2. بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-58

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ فرزام فرزان؛ امیر رضا خادم