نویسنده = حمیدرضا گوهر رستمی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-74

حمیدرضا گوهر رستمی؛ مجتبی امیری