نویسنده = سعید امیر نژاد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-52

فاطمه فاضلی دینان؛ علی محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی؛ سعید امیر نژاد


2. بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-190

کیوان زمانی دادانه؛ علیرضا الهی؛ سعید امیر نژاد؛ سمانه الماسی