نویسنده = اسماعیل ذبیحی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

سید محمد حسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی


2. شناسایی و اولویت بندی عوامل زیرساختی مربوط به توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ اسماعیل ذبیحی


3. تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 255-270

سیدمحمد حسین رضوی؛ سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی