نویسنده = جلال دهقانی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 199-210

حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده؛ کامل عبداله زاده