نویسنده = داریوش خواجوی
تعداد مقالات: 2
1. اثر مدل‌های مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-150

علیرضا بهرامی؛ احمد قطبی؛ داریوش خواجوی