نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398

محبوبه نقوی؛ سیدعماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر


2. طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-30

حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ سید نصرا... سجادی؛ اسماعیل ملک خلاق


3. مقایسة انگیزه¬ شرکت در فعّالیّت¬های مختلف ورزشی روزمرّه در بین گروه‌های مختلف شهر شیراز

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-85

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمّدرضا شفیعی؛ سمانه ده‌پناه