نویسنده = سید نصرلله سجادی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهرتهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

نگار قلی پور؛ سید نصرلله سجادی؛ محمود گودزی؛ زینب آنت