نویسنده = سید عماد حسینی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-38

محمّد غلامپور؛ مهدی طالب‌پور؛ سعید امیر نژاد؛ سید عماد حسینی


2. بررسی کارایی طرح سالم سازی دریای خزر در شهرستان بابلسر در سال 1386با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-60

علیرضا صفایی کناری؛ محمّدتقی گیلک؛ سید عماد حسینی