نویسنده = فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی
تعداد مقالات: 2
1. روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-154

علی محمد صفانیا؛ فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی


2. رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 21-31

فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی؛ رسول حمایت‌طلب