نویسنده = فاطمه شاکری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-92

محمد اسماعیلی؛ حمید قاسمی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سلطان حسینی؛ فاطمه شاکری


2. تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-24

فاطمه شاکری؛ نجف آقایی؛ محمّدرضا نیک نژاد