نویسنده = محمّدرضا نیک نژاد
تعداد مقالات: 2
1. نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب دانش‌آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-86

مهربان پارسامهر؛ محمّدرضا نیک نژاد


2. تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-24

فاطمه شاکری؛ نجف آقایی؛ محمّدرضا نیک نژاد