نویسنده = وحید شجاعی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-36

وحید شجاعی؛ فرشاد تجاری؛ بهاره سلیمانی تپه‌سری؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


2. بررسی سازمان‌های ورزشی بر اساس الگوی سازمان‌های یادگیرنده: مطالعه موردی در استان مازندران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 41-50

بهاره سلیمانی؛ فرشاد تجاری؛ وحید شجاعی