نویسنده = محمّد غلامپور
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-80

رضا قاسم نژاد؛ صغری حیدری؛ سیّد قاسم قربانزاده زعفرانی؛ محمّد غلامپور؛ بهزاد بهزادنیا


2. ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-38

محمّد غلامپور؛ مهدی طالب‌پور؛ سعید امیر نژاد؛ سید عماد حسینی