نویسنده = سعید امیر نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-38

محمّد غلامپور؛ مهدی طالب‌پور؛ سعید امیر نژاد؛ سید عماد حسینی