نویسنده = اعظم فضلی درزی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-68

مهرزاد حمیدی؛ سید محمّد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ شهرام شفیع زاده؛ اعظم فضلی درزی