نویسنده = محمد اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-92

محمد اسماعیلی؛ حمید قاسمی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سلطان حسینی؛ فاطمه شاکری


2. رابطه بین هوش عاطفی و سبک‌های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-54

ناجیه حدادی؛ علی محمد امیرتاش؛ مریم خواجه صالحانی؛ محمد اسماعیلی؛ حیدر عبدالهی