نویسنده = بهزاد بهزادنیا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-108

بهزاد بهزادنیا؛ محمّد کشتی دار


2. مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-80

رضا قاسم نژاد؛ صغری حیدری؛ سیّد قاسم قربانزاده زعفرانی؛ محمّد غلامپور؛ بهزاد بهزادنیا