نویسنده = سید نصرا... سجادی
تعداد مقالات: 1
1. طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-30

حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ سید نصرا... سجادی؛ اسماعیل ملک خلاق