نویسنده = علی منصف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 169-181

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ علی منصف


2. تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-50

حمیدرضا مقصودی ایمن؛ فریده‌ هادوی؛ علی مقصودی ایمن؛ علی منصف؛ مهدی ابراهیمی؛ محمّد اسماعیلی