نویسنده = حمیدرضا قزلسفلو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 211-218

حمیدرضا قزلسفلو؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ علی چورلی