نویسنده = غلامرضا شعبانی بهار
تعداد مقالات: 3
1. تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 129-147

غلامرضا شعبانی بهار؛ زینب محمودیان


2. تعیین رابطة بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-122

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ فاطمه باقریان فاضل


3. تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-112

سیّدمحمّدحسین رضوی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سیّداحمد سجّادی