نویسنده = مجتبی امیری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-74

حمیدرضا گوهر رستمی؛ مجتبی امیری


2. تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-178

هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری؛ زینب مندعلی زاده