نویسنده = سید محمد حسین رضوی
تعداد مقالات: 8
1. کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-28

الهام ربانی کیا؛ سید محمد حسین رضوی؛ مصطفی قدمی؛ مرتضی دوستی


2. بررسی رضایت مشتری و مشتری‌گرایی در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی استان مازندران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-138

سمانه الماسی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر نژاد سعید


3. شناسایی تنگناها و موانع پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-34

وحید نظری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ مجتبی رئیسی


4. تحلیلی بر عوامل موثردر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-80

سید محمد حسین رضوی؛ زهرا روحانی؛ علیرضا قنبری فیروز آبادی


5. بررسی تاثیرابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-168

حمید سارانی؛ علی محمد صفانیا؛ سید محمد حسین رضوی


6. بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-159

احیا عابدی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فرزام فرزان


7. بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-26

سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور


8. بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-34

سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ معصومه سلیمانی