نویسنده = محمّد رعنائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-70

محمّد رعنائی؛ مهدی طالب‌پور؛ سیدمحمد حسین رضوی