نویسنده = مصطفی افشاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-96

علی وفایی مقدم؛ فرزام فرزان؛ مصطفی افشاری