نویسنده = سعید امیرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-194

همتا هادیان؛ محمد رضا برومند؛ سعید امیرنژاد؛ مسعود نجفی


2. رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-130

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سعید امیرنژاد؛ مریم بای