نویسنده = سعید یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین معیارهای اخلاقی مربیان و تمایلات پرخاشگری ورزشی در ورزشکاران تیم‌های ملی پایه کشور

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-38

سعید یوسفی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ پرستو زرکی


2. مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-167

سعید یوسفی؛ زرکی پرستو؛ اسماعیل شریفیان