نویسنده = رضا اندام
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه کمال‌گرایی و پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 211-222

مریم خارکن؛ رضا اندام