نویسنده = صدیقه حیدری نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-172

قباد محرابیان؛ پروانه شفیع نیا؛ صدیقه حیدری نژاد؛ عبدالرحمان مهدی پور


2. بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-156

صدیقه حیدری نژاد؛ هدی اخلاقی؛ پروانه شفیع نیا؛ نرگس شریفی بحرینی