نویسنده = معصومه کلاته سیفری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-163

معصومه کلاته سیفری؛ زهرا عمو زاده


2. تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-76

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ سید یعقوب حسینی