نویسنده = محمود گودرزی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128

حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمود گودرزی


2. بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-54

احسان محمدی ترکمانی؛ محمود گودرزی؛ افسر جعفری؛ مجید جاوید


3. بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 63-76

احمدعلی آصفی؛ محمد خبیری؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمود گودرزی


4. تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-42

لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سید نصراله سجادی