نویسنده = سید نصرالله سجادی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-58

عبدالرضا عبودی؛ سید نصرالله سجادی؛ فاطمه زارع