نویسنده = سید محمد حسین رضوی
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

سید محمد حسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی


2. تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 241-255

سید احمد سجادی؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ حسین کردلو


3. تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-24

محبوبه نقوی؛ محمد حسین رضوی؛ فاطمه بهمنی


4. تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-26

محمد غلامپور؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ محمد خبیری؛ مرتضی دوستی