نویسنده = زهره مشکاتی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397

زهره مشکاتی؛ سحر فائقی؛ امیرتیمور پاینده نجف آبادی


2. اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-56

فرزانه معین‌؛ حمید زاهدی؛ زهره مشکاتی