کلیدواژه‌ها = فوتبال
تعداد مقالات: 9
1. عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-166

امید رفیعی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ افسر جعفری حجین


2. بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-68

محمدحسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ صادق صفری


3. تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-26

محمد غلامپور؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ محمد خبیری؛ مرتضی دوستی


4. تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 241-254

سعید تابش؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


5. مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-112

سیروس احمدی؛ سعید نوایی؛ علیرضا فرخی


7. مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-124

سارا کشگر؛ حمید قاسمی؛ علیرضا نظری


8. مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی